Läromedel som stimulerar fantasi och kreativitet

Remus förlag producerar högkvalitativa läromedel för förskola, skola och högskola.

Social omsorg 2 Carl E. Olivestam, Diana Thorzén, Håkan Thorsén
Social omsorg 1 Carl E. Olivestam, Diana Thorzén, Håkan Thorsén
Värdegrund i förskola och skola Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Psykosocialt arbete Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén

Religion 7 Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Religion 8 Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Religion 9 Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Religionsdidaktik Carl E. Olivestam

När hjärnan får bestämma Carl E. Olivestam & Aadu Ott
Människosyn och etik Håkan Thorsén
Från kyrka till wellbeing Carl E. Olivestam, Mimmi Eriksson och Stig Lindholm
Religious education Carl E. Olivestam

Experiment i demokrati Carl E. Olivestam
Kulturmöte i centralafrikansk kontext Christina Thornell & Carl E. Olivestam

Läromedel

Kompetensutveckling

Support

Kompetensutveckling

Inom Remus förlag har vi lång och god erfarenhet av medverkan vid kompetensutveckling för all personal inom förskola, skola och högskola. Författarna erbjuder personlig medverkan vid introduktion och process genom föreläsningar, seminarier och handledning.

Exempel på vår medverkan med beställaranpassad utformning:

Etiskt förhållningssätt och moraliskt handlande (Håkan Thorsén)
Föreläsning med boken Människosyn och etik belyser olika förhållanden som uppstår inom en utbildningsorganisation. Uppföljande handledning bidrar till att utveckla ett kreativt medarbetarklimat.

Demokrati som grund för utveckling (Håkan Thorsén)
Föreläsning med uppföljande seminarium kring demokratin i dagens utbildnings- och kommunikationssamhälle. Boken Experiment i demokrati kan utgöra ett exempel på ett tidigt experiment i demokrati under en tid då denna möjlighet till samhällsförändring och -utveckling inte var legaliserad.

Värdegrundsarbete (Carl E. Olivestam)
Föreläsning, seminarium och/eller handledning med boken Värdegrund i förskola och skola som utgångspunkt. Fokus kan inriktats mot allmänt förebyggande värdegrundsarbete, utvecklingsarbete samt bearbetning av specifik problematik.

Monokultur och Mångkultur (Carl E. Olivestam)
Seminarier med olika accentueringar utifrån böcker som Från kyrka till wellbeing och/eller Kulturmöte i centralafrikansk kontext med kyrkan som arena.

Undervisning och lärande - Neurodidaktik (Carl E. Olivestam)
Föreläsning, seminarium och/eller handledning med fokus på vad aktuell hjärnforskning kan bidra med för undervisning och lärande. Boken När hjärnan får bestämma ger en samlad bild av vad neurovetenskap och beprövad erfarenhet kan innebära för att optimera utbildning. Boken innehåller också många konkreta exempel på vad neurodidaktik kan innebära för olika ämnen och situationer i skolvardagen.

Religionskunskap i lärarutbildning och skola (Carl E. Olivestam)
Inom förlaget har vi gjort en särskild satsning på ämnet Religionskunskap. Därför kan vi också erbjuda både aktuella läromedel och modern didaktik som motsvarar dagens läroplans och kursplaners krav. Föreläsning med uppföljande seminarium och handledning utgår från Handbok för religionslärare Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen. För högstadiet introduceras didaktiken konkret med vår serie Religion 7, Religion 8 och Religion 9.

Support & handledning


Handledning för våra produkter:

Religion 7 (Powerpoint)

Religion 8 (Powerpoint)

Religion 9 (Powerpoint)

Värdegrund i förskola och skola (Powerpoint)

Om förlaget

Enligt den romerska legenden blev bröderna Remus och Romulus utsatta i skogen att dö, men en varghona ”adopterade” och födde upp dem.

För oss som förlag tillämpar vi detta så att ingen ska behöva hamna i utanförskap. I våra produkter finns olika alternativa vägar till att få den kunskap som avsedd utbildning ska ge. Legenden berättar vidare om hur Remus tillsammans med sin bror Romulus grundade staden Rom. Den stad som blev huvudstad i det romerska imperiet. Ett ordspråk säger att "Rom byggdes inte på en dag".

Ett annat säger att "Alla vägar bär till Rom".

Dessa ordspråk kan mer bildligt betyda att utbildning tar tid och att läraren ska ha tålamod. Vi kan också förvänta oss att undervisning ska tydliggöra alla de olika vägar och metoder som leder till uppsatta mål. Och ingen kan i förväg veta vad en god utbildning kan leda fram till.

Namnet Remus är latin och betyder åra men också hjälpmedel i vidare bemärkelse. Remus förlag vill med sitt namn ange att vårt mål är erbjuda verktygen för:

– att forma det outsagda eller diffusa i meningsfulla begrepp
– att presentera olika lösningar på vardagsnära problem
– att stimulera fantasi och kreativitet
– att få igång tankeverksamhet och kritiskt förhållningssätt
– att våga omsätta lösningar i skolvardagen
– att basera våra produkter på aktuell forskning och erfarenhet

Bokbeställning

  • Böckerna beställs genom LäroMedia
  • Box 6073
  • 700 06 Örebro
  • Tel. 019-20 69 00
  • Fax 019-20 69 49
  • order@laromedia.se

  • För privatpersoner:
  • Tel. 019-20 69 40

Produktionsteam

Carl E. Olivestam Förläggare, författare

carl.olivestam@remusforlag.se

Håkan Thorsén Redaktör, författare

hakan.thorsen@remusforlag.se

Mimmi Eriksson Bildredaktör

mimmi.eriksson@remusforlag.se

Diana Thorzén Produktutvecklare

diana.thorzen@remusforlag.se

Eliza Lehto Marknadsförare

eliza@remusforlag.se