Hem      Kompetensutveckling

 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetensutveckling


Inom Remus förlag har vi lång och god erfarenhet av medverkan vid kompetensutveckling för all personal inom förskola, skola och högskola. Författarna erbjuder personlig medverkan vid introduktion och process genom föreläsningar, seminarier och handledning.

Exempel på vår medverkan med beställaranpassad utformning:

Värdegrundsarbete
Föreläsning, seminarium och/eller handledning med boken Värdegrund i förskola och skola som utgångspunkt. Fokus kan inriktats mot allmänt förebyggande värdegrundsarbete, utvecklingsarbete samt bearbetning av specifik problematik.

Undervisning och lärande - Neurodidaktik
Föreläsning, seminarium och/eller handledning med fokus på vad aktuell hjärnforskning kan bidra med för undervisning och lärande. Boken När hjärnan får bestämma ger en samlad bild av vad neurovetenskap och beprövad erfarenhet kan innebära för att optimera utbildning. Boken innehåller också många konkreta exempel på vad neurodidaktik kan innebära för olika ämnen och situationer i skolvardagen.

Demokrati som grund för utveckling
Föreläsning med uppföljande seminarium kring demokratin i dagens utbildnings- och kommunikationssamhälle. Boken Experiment i demokrati kan utgöra ett exempel på ett tidigt experiment i demokrati under en tid då denna möjlighet till samhällsförändring och -utveckling inte var legaliserad.

Etiskt förhållningssätt och moraliskt handlande
Föreläsning med boken Människosyn och etik belyser olika förhållanden som uppstår inom en utbildningsorganisation. Uppföljande handledning bidrar till att utveckla ett kreativt medarbetarklimat.

Monokultur och Mångkultur
Seminarier med olika accentueringar utifrån böcker som Från kyrka till wellbeing och/eller Kulturmöte i centralafrikansk kontext med kyrkan som arena
.

Religionskunskap i lärarutbildning och skola
Inom förlaget har vi gjort en särskild satsning på ämnet Religionskunskap. Därför kan vi också erbjuda både aktuella läromedel och modern didaktik som motsvarar dagens läroplans och kursplaners krav. Föreläsning med uppföljande seminarium och handledning utgår från Handbok för religionslärare Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen
. För högstadiet introduceras didaktiken konkret med vår serie Religion 7, Religion 8 och Religion 9.

 

 
Remus förlag

Förlagets adress:
Remus förlag
Mjölnarvägen 24
131 31 Nacka
Tel. 0705 - 172 172
info@remusforlag.se

Bokbeställning:

Böckerna beställs genom
LäroMedia
Box 6073
700 06 Örebro
Tel. 019-20 69 00
Fax 019-20 69 49
order@laromedia.se


För privatpersoner:
Tel. 019-20 69 40

Kompetensutveckling:
Medverkande bokas hos
carl.olivestam@remusforlag.se
Tel. 0705 - 172 172