Hem      Om förlaget

 
 
 
 
 
 
 
 

Remus förlag

Enligt den romerska legenden blev bröderna Remus och Romulus utsatta i skogen att dö, men en varghona ”adopterade” och födde upp dem.

För oss som förlag tillämpar vi detta så att ingen ska behöva hamna i utanförskap. I våra produkter finns olika alternativa vägar till att få den kunskap som avsedd utbildning ska ge.

Legenden berättar vidare om hur Remus tillsammans med sin bror Romulus grundade staden Rom. Den stad som blev huvudstad i  det romerska imperiet.
Ett ordspråk säger att "Rom byggdes inte på en dag".
Ett annat säger  att "Alla vägar bär till Rom".

Dessa ordspråk kan mer bildligt betyda att  utbildning tar tid och att läraren ska ha tålamod. Vi kan också förvänta oss att undervisning ska tydliggöra alla de olika vägar och metoder som leder till uppsatta mål. Och ingen kan i förväg veta vad en god utbildning kan leda fram till.

Namnet Remus är latin och betyder åra men också hjälpmedel i vidare bemärkelse. Remus förlag vill med sitt namn ange att vårt mål är erbjuda verktygen för:

– att forma det outsagda eller diffusa i meningsfulla begrepp
– att presentera olika lösningar på vardagsnära problem
– att stimulera fantasi och kreativitet
– att få igång tankeverksamhet och kritiskt förhållningssätt
– att våga omsätta lösningar i skolvardagen
– att basera våra produkter på aktuell forskning och erfarenhetProduktionsteam
 
Carl E. Olivestam   

  
Förläggare, författare
 
 
 
 

Redaktör, författare
 
 
 
 
 
Bildredaktör
 
 
 
 

Produktutvecklare
 
 
 
 
 
Marknadsförare

 
Remus förlag

Förlagets adress:
Remus förlag
Mjölnarvägen 24
131 31 Nacka
Tel. 0705 - 172 172
info@remusforlag.se

Bokbeställning:

Böckerna beställs genom
LäroMedia
Box 6073
700 06 Örebro
Tel. 019-20 69 00
Fax 019-20 69 49
order@laromedia.se


För privatpersoner:
Tel. 019-20 69 40

Kompetensutveckling:
Medverkande bokas hos
carl.olivestam@remusforlag.se
Tel. 0705 - 172 172