Människosyn och etik

Människosyn och etik är hela tiden närvarande i såväl privata som professionella möten. För att bättre kunna förstå andras handlingar och sina egna reaktioner är reflektion över sin egen och andras människosyn och etik nödvändig. Boken ger redskap för denna reflektion. Boken ger en systematisk presentation över många inflytelserika människosyner. Boken ger också en grundläggande analys över etiken och några centrala värden i vår kultur, såsom människovärde, frihet, integritet, solidaritet, jämställdhet, hänsyn till miljön och hälsa. Dessutom sätts människosyn och etik in i ett större livsåskådningssammanhang. Fenomenet moralisk stress i arbetslivet och individuella strategier att hantera moralisk stress får en grundläggande belysning. Boken vänder sig till högskolestuderanden men har också ett brett allmänintresse.

Håkan Thorsén är universitetslektor i filosofi och docent vid Hälsoakademin vid Örebro universitet. Han har lång erfarenhet som utbildare och som författare till läro medel med anknytning till etik och livsfrågor. Han har arbetat med värdefrågor i ett antal statliga verk, som Arbets marknads verket och Försäkringskassan, samt som anlitad expert inom Social styrelsen. Under perioden 1999-2005 medlem av Pressetiska nämnden.
Beställ via Email


Beställ via Adlibris


Beställ via Bokus
Detaljer

 • Titel: Människosyn och etik
 • Författare: Håkan Thorsén
 • Sidantal: 222
 • Pris: 160 kr + moms + påslag
 • ISBN: 978-91-86619-09-1

Beställ här

 • Böckerna beställs genom LäroMedia
 • Box 6073
 • 700 06 Örebro
 • Tel. 019-20 69 00
 • Fax 019-20 69 49
 • order@laromedia.se

 • För privatpersoner:
 • Tel. 019-20 69 40

Religion 7
Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Religion 8
Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Religion 9
Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Religionsdidaktik
Carl E. Olivestam