Religion 7

Välj alternativet till det du redan prövat

Att undervisa i religionskunskap kräver ett läromedel som ständigt är aktuellt. Därför har nu den reviderade upplagan kommit som än tydligare svarar mot det innehåll och de mål som kursplanen tydliggör.

Upplägget på detta läromedel vill underlätta lärarens undervisning och elevens möjlighet att uppnå kursplanens mål. Den har tydliga huvudavsnitt, olika nivåer, rikt bildmaterial och innehålls-förteckning som redogör för vad som återfinns där. Denna bok är formad som en bruksbok att brukas av lärare och elever tillsammans.

Om författarna:

Carl E. Olivestam är professor i utbildningsvetenskap. Han började sin yrkesverksamhet som högstadielärare i religionskunskap och historia. Intresset för elever och lärande utvecklade han därefter som lärarutbildare och forskare. Carl har också skrivit ett antal läromedel i olika ämnen och för olika stadier.

Håkan Thorsén är docent i etik. Han arbetade först inom den sociala sektorn. Därefter utbildade han sig till högstadielärare inom soämnena. Som forskare har han särskilt ägnat sig åt etik och livsfrågor. Håkan är en ofta anlitad föreläsare och arbetar som etisk handledare vid sidan av läromedelsförfattandet.

Läroplanen 2011 för grundskolan och dess kursplan i religionskunskap har inspirerat författarna till att skriva dessa läromedel i ämnet. Senaste forskning kring hur hjärnan lär och hur man därför bör undervisa utgör grunden för dessa böckers utformning, se boken När hjärnan får bestämma.


Handledning:

Se dessutom på denna Handledning i Powerpoint med smarta tips och praktiska lösningar och Handbok för religionslärare i bokform som därtill ger teoretisk och pedagogisk/didaktisk fördjupning.
Beställ via EmailDetaljer

 • Titel: Religion 7
 • Författare: Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
 • Sidantal: 136
 • F-pris: 130 kr
 • ISBN: 978-91-86619-08-4

Beställ här

 • Böckerna beställs genom LäroMedia
 • Box 6073
 • 700 06 Örebro
 • Tel. 019-20 69 00
 • Fax 019-20 69 49
 • order@laromedia.se

 • För privatpersoner:
 • Tel. 019-20 69 40

Provläs ur boken
Religion 8
Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Religion 9
Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Religionsdidaktik
Carl E. Olivestam
När hjärnan får bestämma
Carl E. Olivestam & Aadu Ott