Religion 8

Vare sig man redan är bekant med Religion 7 eller inte så kommer läsaren att märka att Religion 8 har en genomtänkt didaktisk struktur. Det är en bok som ska kunna läsas på många sätt för att tilltala så många elever med olika lätthet för lärandet. Bilder och bildrepetition innebär till exempel att de kan ersätta en hel del av texten. Texterna har olika svårighetsmarkering liksom frågebatteriet.

Med denna bok kan läraren vara säker på att eleverna kommer att uppnå kursmålen och att de kan uppnås på olika sätt. Variation i repetition, oväntade och väntade infallsvinklar samt starten i det välbekanta med utmaning av det oväntade ger innehållet en stimulerande undervisnings- och lärandeprocess.

Upplägget på detta läromedel vill underlätta lärarens undervisning och elevens möjlighet att uppnå kursplanens mål. Den har tydliga huvudavsnitt, olika nivåer, rikt bildmaterial och innehållsförteckning som redogör för vad som återfinns där. Denna bok är formad som en bruksbok att brukas av lärare och elever tillsammans.

Om författarna:

Carl E. Olivestam är professor i utbildningsvetenskap. Han började sin yrkesverksamhet som högstadielärare i religionskunskap och historia. Intresset för elever och lärande utvecklade han därefter som lärarutbildare och forskare. Carl har också skrivit ett antal läromedel i olika ämnen och för olika stadier.

Håkan Thorsén är docent i etik. Han arbetade först inom den sociala sektorn. Därefter utbildade han sig till högstadielärare inom soämnena. Som forskare har han särskilt ägnat sig åt etik och livsfrågor. Håkan är en ofta anlitad föreläsare och arbetar som etisk handledare vid sidan av läromedelsförfattandet.

Läroplanen 2011 för grundskolan och dess kursplan i religionskunskap har inspirerat författarna till att skriva dessa läromedel i ämnet. Senaste forskning kring hur hjärnan lär och hur man därför bör undervisa utgör grunden för dessa böckers utformning, se boken När hjärnan får bestämma.


Handledning:

Se dessutom på denna Handledning via Powerpoint och Handbok för religionslärare med smarta tips och praktiska lösningar.
Beställ via Email
Detaljer

 • Titel: Religion 8
 • Författare: Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
 • Sidantal: 120
 • F-pris: 130 kr
 • ISBN: 978-91-86619-02-2

Beställ här

 • Böckerna beställs genom LäroMedia
 • Box 6073
 • 700 06 Örebro
 • Tel. 019-20 69 00
 • Fax 019-20 69 49
 • order@laromedia.se

 • För privatpersoner:
 • Tel. 019-20 69 40


Provläs ur boken
Religion 7
Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Religion 9
Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Religionsdidaktik
Carl E. Olivestam
När hjärnan får bestämma
Carl E. Olivestam & Aadu Ott