Religious education

Hur kom det sig att presidenten i Ryssland, Dmitri Medvedjev, mitt i sommaren 2010, oväntat och plötsligt förklarade att den statliga ryska skolan skulle få ett nytt obligatoriskt ämne, religionskunskap?

Ingen på det ryska utbildnings-departementet hade en aning om detta. Tvärtom de sa att det var mot Rysslands grundlag. Genom att läsa den här boken får du en bakgrund till varför det otippade hände.

Rurik var enligt den ryska Nestorskrönikan vikingen som la grunden till det ryska riket vid mitten av 800-talet. I denna antologi visar det sig att ännu en viking - mer än tusen år därefter - varit med att lägga grunden till ett nytt skolämne. Om detta med vikingen i Nestorkrönikan är sann kan det vara svårt att belägga idag. Om detta med vikingen och religionsämnets tillkomst är sant? Läsningen ger svaret!

Läs boken på engelska eller på ryska – valet är ditt!
Beställ via Email
Detaljer

 • Titel: Religious Education: A challenge to the world
 • Författare: Carl E. Olivestam
 • Sidantal: 102 sidor engelsk text, 99 sidor rysk text
 • Pris: 110 kr
 • ISBN: 978-91-86619-00-8

Beställ här

 • Böckerna beställs genom LäroMedia
 • Box 6073
 • 700 06 Örebro
 • Tel. 019-20 69 00
 • Fax 019-20 69 49
 • order@laromedia.se

 • För privatpersoner:
 • Tel. 019-20 69 40

Religion 7
Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Religion 8
Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Religion 9
Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Religionsdidaktik
Carl E. Olivestam