Värdegrund i skola och förskola

Det här är en bok för alla som är intresserade av värdegrundarbete i förskola och skola. Boken kan med fördel användas i lärarutbildning, kompetens-utveckling för pedagoger och lärare samt som vägledning för skolledare.

Boken består av två huvuddelar:

En teoridel med fokus på utbildning och lärande kring värdegrunden. Den omfattar historisk bakgrund, etikteori och uppgifter som formats dels utifrån olika skolstadiers förutsättningar, dels för att fördjupa lärandeprocessen i utbildning och kompetensutveckling.

En tillämpningsdel med fokus på praktiserande av värdegrunden i vardag och undervisning. Den ger olika etiska redskap och modeller att pröva vid utförandet av det värdegrundsuppdrag som åligger en pedagog och lärare.


Ur innehållet:

– Värdegrundsförändringar i förskola, fritidshem och skola

– Aktuell värdegrund i förskola, fritidshem och skola

– Värdegrunden gestaltad i förskolans och skolans vardag

– Värdegrund och yrkesutövning

– Konfliktlösning och värdegrunden

– Bedömning, betyg och värdegrunden

– Didaktisk rotation – en modell för undervisning och lärande kring värdegrunden


Om författarna:

Carl E. Olivestam är docent vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet och professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi. Han har bred erfarenhet av teori och tillämpning av värdegrundsarbete i undervisning med särskild betoning på det personliga förhållandet till läraryrket med sin bakgrund i skolpolitisk forskning, lärarutbildning och läromedelsförfattande. Har tillsammans med forskare vid Sahlgrenska akademin utvecklat en didaktik, publicerad i boken När hjärnan får bestämma (Remus 2010).

Håkan Thorsén är universitetslektor i filosofi och docent vid Hälsoakademin vid Örebro universitet. Han har lång erfarenhet som utbildare och som författare till läro medel med anknytning till etik och livsfrågor. Han har arbetat med värdefrågor i ett antal statliga verk, som Arbets marknads verket och Försäkringskassan, samt som anlitad expert inom Social styrelsen. Under perioden 1999-2005 medlem av Pressetiska nämnden.
Beställ via Email


Beställ via Adlibris


Beställ via Bokus
Detaljer

 • Titel: Värdegrund i förskola och skola
 • Författare: Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
 • Sidantal: 116
 • F-pris: 120 kr
 • ISBN: 978-91-86619-04-6

Beställ här

 • Böckerna beställs genom LäroMedia
 • Box 6073
 • 700 06 Örebro
 • Tel. 019-20 69 00
 • Fax 019-20 69 49
 • order@laromedia.se

 • För privatpersoner:
 • Tel. 019-20 69 40

Religion 7
Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Religion 8
Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Religion 9
Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén
Religionsdidaktik
Carl E. Olivestam